Doposażenie świetlicy

piątek, 09 września 2022 13:09 Macherowska Marzena
Drukuj

finansowany

Projekt pn.: „Doposażenie świetlicy” realizowany jest przez Gminę Łęki Szlacheckie na terenie sołectwa Trzepnica I, a zgłoszony przez Sołectwo Trzepnica II.
Projekt polega na zakupie wyposażenia do kuchni, mieszczącej się w świetlicy w miejscowości Trzepnica (sala OSP).