„Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich”

wtorek, 20 lipca 2021 09:48 „BUD-UJ RAZEM”
Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” organizuje konkurs pt. „Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich”.

Konkurs objęty  jest  patronatem honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego. Celem konkursu jest promocja działalności społeczno–gospodarczej i kulturalnej KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW,  kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń KGW.

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej:  

http://buduj.eu/portal-news-189-.towarzyszenie_lokalna_grupa_dzialania_quot;bud_uj_razemquot;_oglasza_konkurs_na_%E2%80%9Enajciekawsza_kronike_kola_gospodyn_wiejskich%E2%80%9D_.html