Jubileusz 50-lecia ślubu

wtorek, 10 grudnia 2019 14:18 Karolina Cichoń
Drukuj

W niezwykle uroczystej oprawie 10 par żyjących na terenie  Gminy Łęki Szlacheckie świętowało w dniu 6 grudnia 2019 roku jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość poprzedzona była mszą świętą  odprawioną przez Proboszcza  Parafii Łęki Szlacheckie  ks. Zygmunta Błaszczyka. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje śluby przyrzeczenia. Druga część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich. Dyrektor Szkoły Elżbieta Dawidowicz  jako gospodarz obiektu powitała jubilatów, Wójta Gminy Łęki Szlacheckie, Kierownika USC,  Skarbnika gminy Justynę Tręda ,Kierownika GOPS Julitę Siatkowską, Przewodniczącą Rady Gminy Agnieszkę Łysoń  oraz wszystkich  obecnych.  W dalszej części uroczystości głos zabrała Elżbieta Żak -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łękach Szlacheckich. Po przemówieniu i złożeniu życzeń dla jubilatów pary małżeńskie złożyły sobie podziękowanie  za wspólnie przeżyte lata. Wójt Gminy Piotr Łączny , który w tym momencie reprezentował Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył dostojnych jubilatów Medalem za Długoletnie  Pożycie Małżeńskie wraz ze stosownymi legitymacjami wydanymi przez  Prezydenta  Rzeczpospolitej Polskiej. Po uroczystym wręczeniu medali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich przygotowali występ dla naszych jubilatów, który to  był miłym zaskoczeniem dla wszystkich. Jubilaci obdarowani zostali kwiatami i prezentami ufundowanymi przez Gminę Łęki Szlacheckie. Jak na podniosłą uroczystość przystało wzniesiony został  toast lampką  szampana, a także tort i uroczysty obiad. Na zakończenie uroczystości  Wójt Gminy złożył jubilatom życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.  Do życzeń dołączyli się pozostali goście.

View the embedded image gallery online at:
http://lekiszlacheckie.pl/index.php?view=article&catid=55:aktualnoci&id=2262:jubileusz-50-lecia-lubu&tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId0750cb3592