XIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie

wtorek, 15 października 2019 13:49 Karolina Cichoń
Drukuj

W dniu 15 października 2019 roku/wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie odbyła się XIII SESJA RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie forum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęki Szlacheckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie sesji.

View the embedded image gallery online at:
http://lekiszlacheckie.pl/index.php?view=article&catid=55:aktualnoci&id=2179:xiii-sesja-rady-gminy-ki-szlacheckie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId70b20cdf36