XII Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 30 września 2019 13:46 Karolina Cichoń
Drukuj

W dniu 30 września 2019 roku/poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie odbyła się XII SESJA RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE.
Porządek obrad
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad
3. Przyjęcie wniosków do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęki Szlacheckie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie wspólnego posiedzenia Komisji Rady.

View the embedded image gallery online at:
http://lekiszlacheckie.pl/index.php?view=article&catid=55:aktualnoci&id=2158:xii-sesja-rady-gminy&tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId8ace99c512