Zwrot akcyzy dla rolników

wtorek, 30 lipca 2019 13:42 Aleksandra Patryarcha
Drukuj

Wszystkim rolnikom przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W terminie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 roku oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku (dołączając jednorazowo w danym roku).

● podstawowy limit to 100 litrów ON/ha (1 ha użytków rolnych) rocznie udokumentowany fakturami za zakup takiej ilości paliwa,
● dodatkowy limit zwrotu akcyzy dla hodowców bydła tj. 30 l  na każdą 1 DJP utrzymywanego bydła (np. krowa= 1 DJP =30 l= 30 zł)
Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr. 6 lub na stronie kliknij tutaj