IX sesja Rady Gminy

wtorek, 18 czerwca 2019 11:58 Karolina Cichoń
Drukuj

W dniu 18.06.2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie odbyła się IX sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Łęki Szlacheckie za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-jęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obej-mującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.

View the embedded image gallery online at:
http://lekiszlacheckie.pl/index.php?view=article&catid=55:aktualnoci&id=2086:ix-sesja-rady-gminy&tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId3ced74f5ce