Zapraszamy do składania ofert na budowę placu zabaw w Dobrenicach

wtorek, 07 sierpnia 2018 08:09 OSP Dobrenice
Drukuj

01. Zapytanie ofertowe

02. Wzór umowy

03. Projekt techniczny

04. Przedmiar robót

05. Specyfikacja

06. Zagospodarowanie

07. Rozmieszczenie urządzeń