Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Łęki Szlacheckie - Aktualności

Basen

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Wycieczka do Żarek

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Komunikat w sprawie szczepień

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

Email Drukuj PDF

210902 ewop

Więcej…
 

Dożynki gminne w Łękach Szlacheckich

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

"Ostatnie chwile złotych wspomnień lata"

Email Drukuj PDF
Więcej…
   

Przełączanie numeru alarmowego

Email Drukuj PDF

210901 998

Więcej…
 

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

Email Drukuj PDF

W dniu 12.08.2021r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie odbyła się uroczystość dla 7 par małżeńskich, które świętowały jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Po okolicznościowym przemówienia Kierownika USC pary małżeńskie odnowiły przysięgę złożoną w dniu ślubu. Wójt Gminy Łęki Szlacheckie z tej okazji wręczył medale przyznane przez Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jak na podniosłą uroczystość przystało był uroczysty toast wzniesiony szampanem, a także tort i poczęstunek. Jubilaci otrzymali prezenty oraz pamiątkowe dyplomy.

Więcej…
 

Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line

Email Drukuj PDF

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

więcej>>

   

UWAGA KONKURS !

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo w ramach promocji Narodowego Programu Szczepień, Urząd Gminy Łęki Szlacheckie, ogłasza konkurs !

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Łęki Szlacheckie, które do dnia 24 sierpnia 2021r. zaszczepią się przynajmniej pierwszą dawka szczepionki przeciw COVID-19 mogą wziąć udział w konkursie. Zasady udziału zostały określone w regulaminie.

Formularz zgłoszenia

Regulamin

 

Komunikat

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Pożegnanie pracownika Urzędu Gminy

Email Drukuj PDF

W dniu 28 lipca br. podinspektor Pani Danuta Stępień zakończyła swoją pracę w Urzędzie Gminy w związku z przejściem na emeryturę.

Więcej…
 

Akcja na terenie gminy

Email Drukuj PDF

Gmina Łęki Szlacheckie jako zarządca obiektów sportowych, podjęła współpracę z Fundacją Recal. Dzięki udziałowi w programie „Piłki za puszki” za każde 15 kg aluminium dany obiekt otrzyma piłkę. Akcja prowadzona jest z inicjatywy i dzięki staraniom Wójta Gminy Łęki Szlacheckie.

Więcej…
 

Komunikat Szefa Obrony Cywilnej

Email Drukuj PDF

Treść komunikatu

 

Szczepimy się z KGW

Email Drukuj PDF

informacja

 

„Uroki dawnej wsi – wyjazdy studyjne”

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Warsztaty ekologiczne dla dzieci

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Warsztaty ekologiczne

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

APEL do mieszkańców

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Spisobus jedzie do was!!!

Email Drukuj PDF

plakat..>>

   

„Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich”

Email Drukuj PDF
Więcej…
   

Konkurs fotograficzny

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Konkurs wieńców dożynkowych

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

INFORMACJA o pracy Urzędu

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Informacja o pracy biblioteki

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Zioła w ogrodzie i na talerzu

Email Drukuj PDF

29 czerwca 2021r. odbyły się kolejne warsztaty  realizowane w ramach zadania pt. „Architekci przestrzeni – ekologiczne warsztaty dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego”.

Więcej…
 

Warsztaty projektowania ogrodów

Email Drukuj PDF

25 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty edukacyjne realizowane w ramach zadania pt. „Architekci przestrzeni-ekologiczne warsztaty dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego”.

Więcej…
 

Wójt Gminy uzyskał absolutorium

Email Drukuj PDF

W dniu 28.06.2021 r. odbyła się sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie, na której jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy. Serdecznie dziękuję za zaufanie oraz współpracę przy realizacji zadań na rzecz naszej społeczności. Pragnę podkreślić, że taka efektywność wykonywanej pracy jest możliwa dzięki pomyślnemu współdziałaniu z Radą oraz z pracownikami urzędu gminy.

Więcej…
 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Narodowy spis ludności 2021

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Wycieczka Ziemia Świętokrzyska

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Szczepienia przeciwko COVID-19

Email Drukuj PDF

Ilu mieszkańców gminy zaszczepiło się przeciw COVID – 19?

Więcej…
 

Narodowy spis ludności 2021

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Ekosystemy leśne, premie dla młodych rolników, restrukturyzacja małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o pomoc

Email Drukuj PDF

Niewiele czasu pozostało, by starać się o wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na inwestycje w ekosystemy leśne, rozpoczęcie działalności rolniczej i restrukturyzację małych gospodarstw – w ramach dofinansowania z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej…
 

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków w jednym terminie

Email Drukuj PDF

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych", i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 r.

Więcej…
 

Jak przetrwać upał

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Materiał siewny, pomoc klęskowa, wsparcie dla pszczelarzy – trwa przyjmowanie wniosków

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

e-Bank Talentów 2021

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Email Drukuj PDF
Więcej…
   

Porozumienie z przedstawicielami WOPR

Email Drukuj PDF

14.06.2021 r. w Urzędzie Gminy Rozprza zostało podpisane porozumienie z przedstawicielami WOPR w Piotrkowie Tryb. - Leszkiem Ciechanowskim oraz Januszem Ciechanowskim dotyczące współpracy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze Zalewu Cieszanowickiego. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Łęki Szlacheckie Piotr Łączny oraz wójtowie z gmin Gorzkowice– Alojzy Włodarczyk i Rozprza– Janusz Jędrzejczyk.

Więcej…
   

Pozyskano środki

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Bezpłatne webinarium pn. "Innowacyjne kształcenie zawodowe w województwie łódzkim"

Email Drukuj PDF

Plakat

 

„Dzień Pszczoły”

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic realizuje projekt pod nazwą  „Dzień Pszczoły” adresowany do uczniów klas 0 i I szkół podstawowych z Trzepnicy i Łęk Szlacheckich. Projekt finansowany jest ze środków unijnych i ma na celu przybliżenie najmłodszym znaczenia pszczół w życiu i gospodarce człowieka. Impreza odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy.

 

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Email Drukuj PDF

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Więcej…
 

Projekt "Innowacyjny biznes II"

Email Drukuj PDF

informacja o projekcie

 

Dzień Dziecka

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Dzień mamy w klasie II

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Dzień Mamy w klasie II i III

Email Drukuj PDF

klasa II

klasa III

 
Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 36/2021  z dnia 20.05.2021 r. dzień 4 czerwca 2021 r. uznaje się dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie.

 

„Weekend na wsi”

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przekazała informacje, że organizuje wojewódzki konkurs pn. „Weekend na wsi”. Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych www.lodzkie.pl oraz www.lodzkie.ksow.pl.

   

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ W PRZEDSZKOLU

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Spotkanie przedszkolaków ze strażakami

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Informacja dla mieszkańców gminy

Email Drukuj PDF


Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. W br. Wójt przedłoży raport na sesji Rady Gminy w dniu 27 maja 2021 r. Debata nad raportem odbędzie się na sesji w miesiącu czerwcu.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu musi zostać podane imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego. Adres zamieszkania jest istotny z uwagi na to, że w debacie mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 26 maja 2021 r. tj. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie pokój nr 18.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Prosimy o przestrzeganie terminów składania zgłoszeń.

 

Uwaga ASF

Email Drukuj PDF

informacja

 

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca

Email Drukuj PDF

Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 z ostał wydłużony o miesiąc. Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.

Więcej…
 

Weź pieniądze i posadź las – wkrótce ruszy nabór wniosków

Email Drukuj PDF

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej…
   

Płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe

Email Drukuj PDF

Informacja ARiMR

 

Informacja Dyrektora Dept. Monitoringu Środowiska

Email Drukuj PDF

informacja

   

Zapraszamy na bezpłatny webinar pn. "Dbamy o kręgosłup - pozyskaj środki na wdrożenie programu rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa"

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Dbamy o kręgosłup - pozyskaj środki na wdrożenie programu rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa”. Webinarium odbędzie się 18 maja 2021 r. w godz. 10:00 – 11:10.

Więcej…
 

UMWŁ - Zaproszenie na darmowe badania onkologiczne

Email Drukuj PDF

Województwo Łódzkie oraz Szpital Kopernika w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa do wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach i badaniach lekarskich w ramach akcji profilaktyki onkologicznej.

Więcej…
 

Serwis Dyktanda.pl zaprasza do konkursu ortograficznego

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić szkoły podstawowe i średnie do wzięcia udziału w ogólnokrajowym konkursie Mistrz Ortografii edycja II, organizowanym przez serwis edukacyjny Dyktanda.pl.

Więcej…
 

150 tys. zł premii dla młodych rolników i Wnioski na restrukturyzację do końca maja - informacje prasowe

Email Drukuj PDF

Szczegóły dotyczące warunków przyznawania Premii dla młodych rolników dostępne są na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html

 

Błękitna planeta

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Dzień Ziemi w kl. I

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Tydzień Biblijny w oddziale przedszkolnym

Email Drukuj PDF

więcej..>

 

Poznajemy legendy

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

INFORMACJA o pracy Urzędu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 28/2021 z dnia 19.04.2021 r. dzień 4 maja 2021 r. uznaje się dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie.

   

XX edycja programu stypendiów pomostowych 2021 - 2022

Email Drukuj PDF

informacja

 

Earth Day - świętujemy na angielskim Dzień Ziemi

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

DZIEŃ ZIEMI W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

Email Drukuj PDF

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Więcej…
 

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!

Email Drukuj PDF

Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.
•    wejdź na spis.gov.pl i spisz swoje gospodarstwo domowe,
•    zachowaj swój unikatowy kod i zarejestruj go na https://loteria.spis.gov.pl,
•    graj o samochód osobowy!
Pamiętaj, im wcześniej zarejestrujesz zgłoszenie, tym więcej szans na wygraną!
#LiczySięKażdy

 

GMINNY KONKURS "MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJEK"

Email Drukuj PDF

więcej..>>

   

Trwa kampania dopłat 2021

Email Drukuj PDF

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.
Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR.
W dniach 27 i 28 kwietnia 2021 roku,
w godzinach 9:00- 14:00, w budynku Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie (sala konferencyjna) pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Piotrkowie Trybunalskim będą udzielali pomocy przy wypełnianiu wniosków.

 

Bezpłatne zdjęć kreator zdjęć do dowodu - wydłużenie terminu

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

w związku z zaostrzeniem się sytuacji epidemicznej w Polsce oraz wprowadzonymi obostrzeniami zostaje przedłużona możliwość bezpłatnego korzystania z Generatora zdjęć do dowodu.

Każdy zainteresowany może do 30 czerwca 2021 roku wykonać bezpłatnie zdjęcie do dowodu.

Przy pomocy bezpłatnego Kreatora zdjęć można wykonać zdjęcie do dowodu osobistego samodzielnie przy pomocy telefonu komórkowego. Tak wykonane zdjęcie można użyć do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego przez Internet (poprzez profil zaufany).

Bezpłatny kreator zdjęć do dowodu osobistego jest dostępny na podstronie:
Kreator zdjęć do dowodu osobistego

 

WYMIANA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

WIELKANOCNY KIERMASZ CHARYTATYWNY

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Konkurs „Palma wielkanocna”

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Podsumowanie programu „Bieg po zdrowie”

Email Drukuj PDF

więcej..>>

   

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Email Drukuj PDF

więcej..>>

 

Zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Email Drukuj PDF

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Więcej…
 

INFORMACJA o pracy Urzędu

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 02.04.2021 r. Urząd Gminy Łęki Szlacheckie jest czynny do 13:00.

 

Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet

Email Drukuj PDF

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Więcej…
 

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Email Drukuj PDF

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Więcej…
 

Konkurs "Sposób na Sukces

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo, w ślad za pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 3 marca br., w sprawie o inauguracji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na sygnały płynące od Kół chcących wziąć udział w Konkursie, Kancelaria Prezydenta RP zdecydowała o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń do dnia 18 kwietnia br. 

 

Pismo dot. odstrzału sanitarnego dzików

Email Drukuj PDF

Pismo

Rozporządzenie

 


Strona 4 z 6
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
8 Sierpnia 2022
Imieniny obchodzą
Cyprian, Cyriak, Cyryl, Emil, Emilian,
Emiliusz, Niezamysł, Olech, Sylwiusz

Do końca roku zostało 146 dni.
Zodiak: Lew 

 

 

 


 

729x308

 

190606 harmonogram

oslonowy

wiadomosci logo

210315 nsp

Nowy obraz mapy bitowej

segregacja

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

190111 baner

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner

200608 e bazarek