Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Ogłoszenia - Ogłoszenia - Pamiętajmy o obowiązku usuwania chwastów!

Pamiętajmy o obowiązku usuwania chwastów!

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie przypomina o obowiązku usuwania chwastów na gruntach rolnych. Obowiązek przeciwdziałania wkraczaniu niepożądanej roślinności dotyczy osób, które posiadają grunty rolne. Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015, poz. 909).

Gruntami rolnymi w zrozumieniu Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są działki określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne.

Art. 15 w/w ustawy wymaga od posiadaczy tych użytków odpowiedniej ich ochrony „właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne zobowiązany jest do przeciwdziałania degradacji gleb”.

Ustęp 5 tego artykułu wskazuje na czym polega ich ochrona „w razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, (…) w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, Wójt w drodze decyzji nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania decyzji, Wójt zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów…”  

Na podstawie tego zapisu Wójt Gminy może nakazać właścicielowi zachwaszczonej działki usunięcie niepożądanej roślinności, a w razie nie dostosowania się do tego nakazu właściciel działki poniesie koszty związane z tymi zabiegami.  

                                                                                     Wójt Gminy

`                                                                                   Piotr Łączny

 
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
24 Kwietnia 2018
Światowy Dzień Ziemi
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Egbert, Erwin,
Erwina, Fidelis, Grzegorz, Horacy,
Horacjusz, Zbroimir

Do końca roku zostało 252 dni.
Zodiak: Byk 

 

 

 


 

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner