Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ŚWIADCZENIE RATOWNICZE DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

Email Drukuj PDF

screenshot 20220306 1919592

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (minimum jeden wyjazd rocznie): przez co najmniej 25 lat - w przypadku mężczyzn, przez co najmniej 20 lat - w przypadku kobiet.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu: 65 roku życia - w przypadku mężczyzn, 60 roku życia - w przypadku kobiet. Wypłata świadczenia następuje co miesiąc do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze, a osobie która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE RATOWNICZE OSP:

Pobierz i wypełnij wniosek. Znajdź 3 świadków, którzy poświadczą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Ważne: osoba ta może poświadczać tylko czasookres, w którym pełniła funkcję publiczną lub w którym była zatrudniona w urzędzie. Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnij oświadczenia o udziale w działaniach lub akcjach ratowniczych. Niezbędne jest również podpisanie klauzuli RODO przez świadków. Klauzula znajduje się w tym samym załączniku. Umów się, a następne udaj do właściwego terytorialnie urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków przez wójta. Po uzyskaniu potwierdzenia oświadczeń przez wójta, dostarcz oryginał oświadczeń wraz z wypełnionym wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego do Komendy Miejskiej PSP Piotrkowie Trybunalskim. Po dostarczeniu kompletu dokumentów oczekuj na doręczenie decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim potwierdzającej przyznanie świadczenia. Dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie. Osoba do kontaktu: Referent - Karolina Cichoń.

Rozporzadzenie

Instrukcja

Wniosek

Oświadczenie

 
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
3 Października 2022
Imieniny obchodzą
Eustachy, Eustachiusz, Ewald, Gerard,
Gerarda, Gerhard, Heliodor, Józefa,
Kandyd, Sierosław, Teresa

Do końca roku zostało 90 dni.
Zodiak: Waga 

 

 

 


 

729x308

 

190606 harmonogram

oslonowy

wiadomosci logo

210315 nsp

Nowy obraz mapy bitowej

segregacja

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

190111 baner

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner

200608 e bazarek