Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2021 r.

Wójt Gminy
Drukuj

Informujemy, że w terminie od 22 lutego do 5 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie będą przyjmowane wnioski od mieszkańców w zakresie bezpłatnego usunięcia wyrobów azbestowych w 2021 roku. Wniosek można złożyć tylko na odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów azbestowych. We wniosku należy dokładnie określić w m2 ilość wyrobów zawierających azbest. Formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr. tel.: 44 787-53-25


Wnioski można składać pocztą na adres Łęki Szlacheckie 13D, 97-352 Łęki Szlacheckie oraz osobiście w siedzibie urzędu.
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Łęki Szlacheckie tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wniosek do pobrania