Projekt dofinansowany z EFS - "Szansa na nowy start"

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Drukuj

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:
•    Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
•    Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
•    Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jakie wsparcie oferuje projekt?
Ścieżka „Przekwalifikowanie”:
•    Doradztwo zawodowe,
•    Poradnictwo psychologiczne,
•    Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb,
•    5 miesięczne płatne staże zawodowe.

Ponadto zapewniamy:
•    Zwrot kosztów dojazdu,
•    Catering,
•    Bezpłatne materiały szkoleniowe,
•    Ubezpieczenie szkoleniowe,
•    Stypendium szkoleniowe,
•    Stypendium stażowe.

Kontakt:
Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08
www: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.