Kolejne dofinansowanie w ramach programu "Zdalna szkoła+" dla Gminy Łęki Szlacheckie!

Ewelina Jędruszek
Drukuj

W związku z ponownym naborem wniosków prowadzonych przez CPPC w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA +, Gmina Łęki Szlacheckie złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 20 laptopów. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i uzyskał je w wysokości 55 000,00 zł, w formie bezzwrotnej dotacji. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania. Zasada jest taka sama jak przy pierwszym etapie – sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom, którzy najbardziej go potrzebują. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I,, Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Aktualnie podpisano umowę oraz dokonano wyboru wykonawcy. W najbliższym czasie sprzęt zostanie dostarczony do Gminy.
200604 zdalna