informacja dla mieszkańców

Monika Cubała
Drukuj

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Łęki Szlacheckie, że odpadów szklanych (szkła) nie wrzucamy do pojemników metalowych, które są pozostałością po firmie „ECOM”.
Natomiast szkło znajdujące się już  w pojemniku, należy wcześniej umieścić w worku przeznaczonym na odpady szklane (worek zielony).