UWAGA ROLNICY AKCJA SUSZA

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie
Drukuj

Wójt Gminy Łęki Szlacheckie informuje, że w związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Łęki Szlacheckie przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.


Na dzień 30 czerwca 2019 r. w raportach ww. Systemu Monitoringu dla Gminy Łęki Szlacheckie wykazano zagrożenie wystąpienia suszy w uprawach:
•    kategorii gleb I: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe,
•    kategorii gleb II: zboża jare.
Wnioski przyjmowane są do dnia 12 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie,
pok. nr 6.
Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnych (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).
W przypadku zbioru zgłoszonej uprawy przed wizytą komisji szacującej szkody, szkoda nie zostanie oszacowana.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2019,
- kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Druki wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej, u sołtysów lub w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie, pok. 6.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1010052/
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
https://www.lodzkie.eu/page/5352,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach