VIII Sesja Rady Gminy

Karolina Cichoń
Drukuj

W dniu 30.05.2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie odbyła się VIII sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji stwierdzenie forum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie wniosków do protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy.
11.Przedłożenie przez Wójta Gminy raportu o stanie gminy za 2018 rok.
12.Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi.
13.Sprawy różne.
14.Zakończenie sesji.

View the embedded image gallery online at:
http://lekiszlacheckie.pl/index.php/component/content/article/55-aktualnoci/2046-viii-sesja-rady-gminy.html?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeIde1b02d8572