Spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Drukuj

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna”, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. (tj. wtorek) w godz. 9:00 – 11:00 (rejestracja od godz. 8:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Pasaż K. Rudowskiego 10 – parter. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie poprzez zakładkę Weź udział na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2634-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-poddzialanie-xi-1-1-edukacja-przedszkolna, do dnia poprzedzającego spotkanie, do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.