Dzień Dziecka w Gimnazjum

Gimnazjum Tomawa
Drukuj

„Przez aktywność po zdrowie” pod takim hasłem odbywały się szkolne obchody Dnia Dziecka. W celu promowania zdrowego stylu życia, w dniu 4 czerwca 2018 r. odbyły się rozgrywki sportowo - rekreacyjne. Zmagania uczniów w piłce halowej, jak również przygotowany na ten dzień poczęstunek dla uczniów, były jednym z  planowanych założeń projektu, w którym chętnie wzięli udział gimnazjaliści, a którego celem była promocja zdrowego oraz aktywnego stylu życia.

Przygotowany program pod nazwą „Przez aktywność po zdrowie” zakłada stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej poprzez szerzenie wiedzy  o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia, szczególnie w kontekście zbliżających się wakacji. Pomysł na przygotowanie projektu i wdrożenie jego działań, zrodził się wskutek prowadzonych obserwacji rzeczywistości szkolnej i jej najbliższego otoczenia. Czas dojrzewania charakteryzujący młodzież gimnazjalną, to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie przez młodzież zachowań ryzykownych. Dlatego, uznaliśmy za ważne podjęcie wielu działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w ich rozwoju oraz działań interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z rozmów przeprowadzonych  wśród uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli opracowano działania, które przyczyniły się do wzrostu świadomości prozdrowotnej. W szkole odbywały się spotkania z pedagogiem, psychologiem a do współpracy zaproszono instytucje i specjalistów. Szkoła bierze udział w kampanii: „Stop dopalaczom” oraz „Trzymaj formę”. Realizacja niektórych założeń omawianego projektu, możliwa była dzięki wsparciu ze strony Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękach Szlacheckich i dofinansowaniu tj. zakupu zdrowej żywności, poczęstunku dla uczniów oraz pomocy plastycznych.

View the embedded image gallery online at:
http://lekiszlacheckie.pl/index.php/component/content/article/55-aktualnoci/1702-dzie-dziecka-w-gimnazjum.html?tmpl=component&print=1&page=#sigFreeId4c1d4062de