Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Wójt z absolutorium

Email Drukuj PDF

W dniu 30 czerwca w  Szkole Podstawowej w Trzepnicy odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie.  Sesja wyjątkowo uroczysta, ponieważ udzielono Wójtowi Gminy Piotrowi Łącznemu absolutorium i podpisano umowy na pomoc finansową z tytułu przyznanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na małe projekty lokalne dla sołectw Żerechowa i Ogrodzona. Środki pozyskane w ramach pomocy finansowej będą wykorzystane w sołectwie Żerechowa na doposażenie  jednostki OSP, natomiast w sołectwie Ogrodzona zakupione zostanie  wyposażenie  świetlicy wiejskiej dla Koła Gospodyń Wiejskich.  
Wśród gości zaproszonych, na sesji znaleźli się Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur, Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, Radna powiatowa, Dyrektorzy szkół i Biblioteki Gminnej, kierownik GOPS, sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich z sołectw dla których przyznane zostały  granty oraz Prezes OSP w Żerechowej, jednostki, która po latach  reaktywowała swoją działalność. Po przyjęciu sprawozdania wraz ze sprawozdaniem finansowym budżetu gminy za 2016 rok i udzieleniu Wójtowi absolutorium, radni przyjęli uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy na 2017 rok, oraz jednogłośnie przyjęli  uchwałę w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie.  

 
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
23 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Apolinary, Bogna, Żelisław
Do końca roku zostało 162 dni.
Zodiak: Lew 

 

 

 


 

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner