Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Kiedy nabory w LGD „BUD-UJ RAZEM”?

Email Drukuj PDF

W ostatnim okresie to najczęściej zadawanie pytanie przez potencjalnych beneficjentów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „BUD-UJ RAZEM”.
Pierwotnie rozpoczęcie naborów planowane było jeszcze w minionym roku, jednak konieczność dostosowania dokumentów proceduralnych LGD do zmienionych rozporządzeń  i  wytycznych spowodowała przesunięcie ich na pierwszą połowę 2017 r.

Obecnie procedury wyboru  i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Po uzyskaniu akceptacji Samorządu Województwa zostaną ogłoszone nabory. Zgodnie z harmonogramem w pierwszej połowie 2017 r. zaplanowano nabory z zakresu zakładania nowych działalności gospodarczych (2 mln zł) oraz rozwijania już istniejących przedsiębiorstw (2 mln 850 tys. zł). W tym okresie przewidziany jest również nabór z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na kwotę blisko 2 mln zł oraz nabory wniosków dla grantobiorców na łączną kwotę ponad 885 tys. zł. Tematyka grantów dotyczyła będzie m.in. promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego  i historycznego, promocji obszaru oraz wzmacniania kapitału społecznego. Szczegółowe informacje  na temat wszystkich planowanych naborów na lata 2017-2021 znaleźć można na stronie Stowarzyszenia www.buduj.eu w zakładce PROW 2014-2020. Ponadto Stowarzyszenie zobowiązane jest do zamieszczania ogłoszenia o planowanych naborach na swojej stronie z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Równolegle do prac związanych z wdrażaniem środków z budżetu LEADER, Stowarzyszenie zobowiązane jest do prowadzenia zaplanowanych w LSR działań komunikacyjnych. We wrześniu  2016 r. zorganizowane zostały spotkania szkoleniowo- doradcze dla mieszkańców obszaru LGD, informujące o ogólnych warunkach i sposobach realizacji i rozliczania projektów. Ponadto każdy zainteresowany mógł zgłosić się do biura w celu uzyskania doradztwa. W styczniu br. odbyły się kolejne spotkania mające charakter informacyjno-konsultacyjny. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych beneficjentów podzielono je na dwie części: merytoryczną oraz warsztaty, na których omówiono i wypełniono przykładowe wnioski oraz biznesplan. W styczniu rozpoczęta została również trwającą miesiąc kampania informacyjna w Powiatowych Urzędach Pracy z obszaru Stowarzyszenia na temat możliwości skorzystania ze wsparcia za pośrednictwem LGD przez osoby z grup defaworyzowanych. Stowarzyszenie zobowiązane jest również do podnoszenia kompetencji pracowników biura oraz Rady, co realizowane jest poprzez szkolenia. Cały czas kontynuowana jest  działalność LGD związana z promocją obszaru. Bieżące informacje na temat działalności Stowarzyszenia znaleźć można na stronie www.buduj.eu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do biura, gdzie pracownicy LGD udzielają indywidualnego doradztwa.

 
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
24 Czerwca 2018
Imieniny obchodzą
Danuta, Dan, Danisz, Emilia, Jan,
Wilhelm

Do końca roku zostało 191 dni.
Zodiak: Rak 

 

 

 


 

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner